[The Stute] November 3, 2017 (Issue 9, Volume CXV)