[The Stute] February 2, 2018 (Issue 14, Volume CXV)