[The Stute] November 17, 2017 (Issue 11, Volume CXV)