[The Stute] November 10, 2017 (Issue 10, Volume CXV)